Koolstofreinigingstechnologie – fysische en chemische verklaring

Zuurstof is het derde meest voorkomende element in het heelal, na waterstof en helium. Door geconcentreerde zuurstof kan de verbranding snel en energetisch verlopen. Meestal is zuurstof de katalysator om de andere brandstoffen te helpen verbranden, zonder zuurstof is er geen verbrandingsproces mogelijk. In de atmosfeer hebben we ongeveer 21% zuurstof. 78% Stikstof en een kleine hoeveelheid argon en andere gassen. Bij de Carbon Cleaning met Oxy-Hydrogen gas, voegen we ook 1/3 100% pure zuurstof toe. In de praktijk blijkt dat door deze hoeveelheid geconcentreerde zuurstof toe te voegen, we het verbrandingsproces sneller laten verlopen. Als de verbranding sneller verloopt, is er niet genoeg tijd om hoge temperaturen te creëren. Tegelijkertijd is de verbranding ook veel efficiënter.

Waterstof – het meest voorkomende gas in het universum, samen met helium. Bij standaard temperatuur en druk is waterstof een kleurloos, reukloos en smaakloos gas.

Chemisch proces

Chemisch proces genaamd sublimatie (link) is een proces waarbij vaste stoffen direct in damp gaan zonder door een vloeibare toestand te gaan. Dit proces gebruikt warmteabsorptie, sublimatiewarmte genaamd. Het verbreekt de bindingen tussen de vaste deeltjes. Theoretisch sublimeren alle vaste stoffen.

Sublimatie is de overgang van de vaste stof rechtstreeks naar de gasvorm. Hierbij wordt de tussenliggende vloeistoffase overgeslagen.

Het Oxy-Hydrogen gas heeft het vermogen om te sublimeren of met andere woorden om koolstofafzettingen in elke motor te verdampen zonder de motor te demonteren. Na sublimatie (verdamping) van de koolstofafzettingen in de motor wordt de vaste koolstof een gastoestand en deze verlaat het uitlaatsysteem van het voertuig als niet-vervuilende gassen.

Chemische reactie

Chemische reactie tussen waterstof en koolstof is ontdekt door chemicus Avramenko in 1946. Hij ontdekte dat koolstof reageert met waterstofatomen bij een temperatuur van 30 en 950 graden Celsius. Als resultaat krijgen we een CH4-91% (methaan), C2H2, C2H4, C2H6-8,4%, C3H8-0,6%, C3H6 en verschillende butanen en butenen.

Feit is dat we al een temperatuur en compressie hebben in elke verbrandingsmotor. De temperatuur wordt gecreëerd door de ingespoten brandstof en het verbrandingsproces. De compressie wordt gecreëerd door het ontwerp van de motor. Er zijn twee factoren nodig om een ​​reactie tussen koolstof en waterstof te bewerkstelligen.

Oxy-Hydrogen gas

Door HHO toe te voegen aan het normale lucht-brandstofmengsel van de motor, creëren we een meer complete en snellere verbranding in de cilinders.

Praktisch gezien: als er waterstofgas wordt verbrandt en er zijn koolstofafzettingen, dan worden deze omgezet in koolwaterstoffen en als brandstof verbrand. Het resultaat dat we krijgen na de reactie is 91% methaan.

Tegelijkertijd verhogen we de temperatuur in de motor niet, integendeel, we verlagen de temperatuur.

Temperatuur in de motor

Waarom wordt de temperatuur lager?
HHO-gas heeft 2/3 delen 100% zuivere waterstof en 1/3 -is 100% zuivere zuurstof. Omdat de verbrandingsmotor lucht gebruikt met een zuurstofgehalte van ongeveer 21%, heeft het verbrandingsproces een bepaalde verbrandingssnelheid. Nadat we het HHO-gas aan de motor hebben toegevoegd, is de zuurstofkwaliteit veel hoger en wordt de verbrandingssnelheid verhoogd, respectievelijk wordt de temperatuur van de motor lager. Als de verbrandingssnelheid daarentegen lager is, creëren we juist veel meer temperatuur.

Verbrandingsmotoren

Tegenwoordig ontstaat in de verbrandingsmotoren koolstofroet en koolstofafzettingen. Dit werd een groter probleem, toen milieuorganisaties de auto-industrie ertoe aanzetten de voertuigen milieuvriendelijker te maken met minder uitstoot. De motoren zijn respectievelijk uitgerust met katalysatoren, Diesel Particulate Filter (DPF), beter injectiesysteem (FSI, GDI, TFSI). Eco-motoren kregen steeds meer last van de koolstofafzettingen over verschillende onderdelen, zoals: turbocompressor, motorkleppen, zuiger, cilinderkop, zuigerveer, DPF- of FAP-filters, katalysator en diesel verstuiver en benzine-injectoren.

We hebben een unieke oplossing om de koolstofafzettingen en roet te verwijderen.

Carbon Cleaner is een machine die door ons is ontwikkeld om autobezitters te helpen bij het oplossen van de koolstofophoping in slechts enkele minuten zonder demontage van de motoronderdelen.