Roetfilter – DPF / FAP

Een hoofdprioriteit bij het ontwerp en de werking van moderne motoren, is het omgaan met uitlaatemissies. Voor benzinemotoren zijn de problemen al lang geleden opgelost. De katalysatoren die ze gebruiken zijn effectief en goedkoop, maar de dieselmotoren zijn iets gecompliceerder. Dat is de reden waarom de fabrikanten van dieselmotoren het zogenaamde “Diesel Particulate Filter – DPF of FAP (filtre á particules) hebben ontwikkeld. Roetfilters, bekend als DPF of FAP-filter, is in de meeste dieselauto’s geïnstalleerd en heeft als functie om dieselroet af te scheiden van uitlaatgassen wanneer deze erdoorheen gaan.

DPF / FAP-filter is verantwoordelijk voor het verminderen van de uitstoot van deeltjes bestaande uit koolwaterstoffen en koolstof, die niet in de atmosfeer mogen komen. Met de verstreken kilometers raakt het filter verstopt met koolstofroet. Er zit een laag edelmetaal in het filter, wat een nauwkeurigere reiniging van de uitlaat en ook regeneratie mogelijk maakt. Regeneratie is een proces waarbij verzameld roet wordt verwijderd in DPF-filter en tevens vermindert de druk daarin.

Waarom verstopt het roetfilter – DPF / FAP?

Het regeneratieproces wordt voorbereid door de temperatuur daarin te verhogen, zodat schadelijke deeltjes efficiënter zullen verbranden. Dit proces word aangestuurd vanaf de ECU van de auto. Er zijn drie soorten regeneratie: actieve, passieve en geforceerde regeneratie. Het probleem wordt veroorzaakt door het langzaam draaien van de motor. Zonder motorbelasting heeft de katalysator van het uitlaat inlaatfilter een veel lagere temperatuur dan nodig is om het roet te verbranden. Het roet hoopt zich op in het filter en dit leidt tot voertuigproblemen en vervuiling van het milieu. Er zijn drie manieren om het filter van opgehoopt onverbrand roet te reinigen: actieve, passieve en geforceerde regeneratie.

Actieve regeneratie in de actieve regeneratiefilter wordt verwarmd in stedelijke omstandigheden van 350 graden tot 500 graden, en dus wordt afgezet roet langzaam geoxideerd tot CO2. Terwijl in passieve regeneratie het voertuig met hogere snelheden (meestal ongeveer 3000 RPM’s) rijdt in voorstedelijke omstandigheden. Zo worden de uitlaatgassen verwarmd tot ongeveer 600-650 graden waardoor de deeltjes op het filter vollediger worden verbrand en via de uitlaatpijp ontsnappen. Geforceerde regeneratie wordt gedaan door een externe computer, meer brandstof geïnjecteerd om meer temperatuur in het DPF te ontwikkelen en koolstofafzettingen uit te branden.

Een nadeel van dieselmotoren is dat ze vooral effectief zijn in het lage toerental en vaak worden aangedreven in het bereik van 800-1800 rpm, waardoor roet in het roetfilter kan ophopen. Het probleem is dat bij normale motorwerking bij lage toerentallen het roetfilter – DPF / FAP verstopt raakt en er veel problemen ontstaan ​​voor de auto en ook voor het milieu.

Hoe wordt verstopping van het roetfilter voorkomen

Dit is onmogelijk als de auto in het stadsverkeer verblijft – de cilinders krijgen meer aanvoer van lucht met minder brandstof en de temperatuur wordt daardoor niet hoog genoeg. Voor een effectieve werking van het filter moet een constante snelheid van 60 – 80 km/h (en hoger) worden aangehouden. Dit is niet haalbaar tijdens het rijden in de stad vanwege snelheidsbeperkingen en dus werkt het zelfreinigende filter niet en raakt het geleidelijk verstopt met onverbrand roet.

Hoe en wanneer het gebeurt, bepaalt de regeleenheid van de motor op basis van metingen van sensordruk voor en na het DPF-filter. Tevens door verschillende sensoren om de temperatuursamenstelling van het brandstofmengsel te meten en sensoren, die zich bevinden in het motoruitlaatsysteem. Samenvattend in de control unit van de motor. Een probleem met het roetfilter wordt meestal gesignaleerd door Check Engine-lampjes of DPF-lampjes op het dashboard. Het eerste dat kan worden gedaan is om de auto minstens 15 – 20 minuten ergens op de snelweg buiten de stad te laten regenereren met een snelheid van meer dan 70 – 80 km/h om de zelfreinigende modus te activeren. Bij geen effect, moet u naar een erkende werkplaats gaan voor diagnostiek en reparatie. Er is een andere manier om dit probleem op te lossen: het roetfilter verwijderen. Maar fysieke verwijdering van het filter zorgt voor het herprogrammeren van de software van het voertuig, wat tot andere problemen kan leiden.

Wij bieden een koolstofreinigingsoplossing die u in slechts 60 minuten helpt om uw DPF te reinigen zonder enige demontage!

Carbon Cleaning kost aanzienlijk minder dan het verwijderen of vervangen door een nieuwe. Dit kan preventief gebeuren elke 15.000km.